EJENDOMSSERVICE

Alteka tilbyder pasning af små og store ejendomme, alt fra renholdelse, trimning af have- og gårdanlæg til forefaldende viceværtarbejde samt inspektøropgaver ved ind- og fraflytningssyn.

Alteka har mange års erfaring med udførelse af praktisk ejendomsservice og holder sig desuden, løbende ajour med administrativ efteruddannelse indenfor lejelovgivningens komplekse regler – særligt med sigte på udførelse af ind- og fraflytningssyn.

 

Udvendig ejendomsservice er renholdelse og trimning af have- og gårdanlæg samt øvrige opgaver som

 • fejning af fortove og gårdanlæg
 • opsamling af affald og flyvepapirer
 • græsslåning
 • lugning af bede
 • ukrudtsbekæmpelse
 • algebehandling og/eller algeafrensning
 • beskæring af buske, træer og anden plantevækst
 • mindre reparationer og udskiftninger.

 

Indvendig ejendomsservice er renholdelse, beboerservice, kontrol og aflæsning af ejendommens forbrugsmålere samt øvrige opgaver som

viceværtarbejde:

 • trappevask
 • fejning/støvsugning af ejendommens fællearealer, herunder vaskeri, kælder og tørrerum
 • udskiftning af lyskilder
 • beboerservice, herunder at modtage og besvare opkald- og mailhenvendelser
 • mindre reparationer i lejemål
 • bestilling af håndværkere til lejemålene for udlejer, under behørig hensyntagen til, om det er beboernes egen lejekontraktlige forpligtelse

og inspektørarbejde:

 • udførelse af ind- og fraflytningssyn
 • rapportering til udlejer eller dennes administrator
 • bestilling af håndværkere til fraflyttede lejemåls istandsættelser, opfølgning og kontrol af arbejdernes udførelse samt sikring af klargjort lejemål inden efterfølgende genudlejning
 • nøgleudlevering og overdragelse af genudlejet lejemål, herunder udførelse af indflytningssyn og velkomstinformation til nye lejere.

Ejendomsservice

Ejendomsservice