ALGEBEHANDLING

Alteka tilbyder effektiv og professionel bekæmpelse af alger på:

  • tage
  • fliser
  • facader
  • murværk
  • terrasser
  • altaner
  • plankeværk

Algebehandlingen foretages med udlægning af miljøgodkendt algemiddel som sprøjtes på de angrebne flader. Allerede efter få timer dør alger og mos, hvorefter vind og vejr klarer resten. Alt afhængig af begroninger, vil resultatet være synligt efter 1-10 måneder.

Algebehandling er meget skånsom på flader hvor belægninger kan være skrøbelige og hvor disse ikke tåler en fliseafrensning eller facadeafrensning.

Algebehandling af tag og øvrige overflader udføres med udlægning af algemiddel via højtryksanlæg og skumdyse. Denne metode gør det muligt, i langt de fleste tilfælde, at algebehandle eksempelvis et tag fra jorden uden, at der skal arbejdes fysisk på taget med deraf følgende risiko, for ødelagte tagsten.

Algebehandling